Mezní hodnoty a příznaky cholesterolu

Velmi často je cholesterol dáván do souvislosti se slovy tichý, skrytý nepřítel či zabiják. A právě to nejlépe vystihuje jeho symptomy. Žádné nepociťujeme, dlouhá léta můžeme žít v blahé nevědomosti a pak náhle se na některé preventivní prohlídce dozvíme pravdu. Máme příliš vysoký cholesterol a je potřeba změnit náš životní styl. Za mezní hranici je považována hodnota 5,16 mmol/l, vše nad touto hranicí je považováno za hraniční a nad 6,18 mmol/l za vysoký cholesterol. Krom celkové hodnoty se měří i jednotlivé podíly HDL, LDL a triglyceridů. Hladiny HDL by se optimálně měli pohybovat nad hodnotou 1,4 mmol/l a LDL pod 3,4 mmol/l.


V případě geneticky podmíněné hyperlipoproteinémie, což je odborný název pro vysoké hladiny cholesterolu a triglyceridů mohou být za určitých podmínek viditelné příznaky na kůži. Tyto kožní nebo šlachové xantony se velmi často objevují na hýždích a v oblastech nad klouby či šlachami končetin. V případě vrozených předpokladů sehrává podstatnou úlohu, zda pacient obdržel tyto geny pouze od jednoho z rodičů nebo obou. Zatímco v prvním případě trvá řadu let, než se zvýšené hodnoty projeví, v tom druhém pociťují následky již v dětství. Ani prognóza poté není příliš dobrá, velké procento těchto pacientů kvůli neutišené ateroskleróze pozná infarkt v útlém věku a povětšinou umírá na srdeční selhání v mladém věku.


xr